KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

MUỐN TỰ DO PHẢI BIẾT TỰ LO


MUỐN TỰ DO PHẢI BIẾT TỰ LO

1. Có kh.ó mới có miếng ăn

Không dưng ai dễ đem phần đến cho.

2. Đừng ăn thỏa đ.ó.i, đừng nói thỏa gi.ậ.n.

3. Gi.àu người ta chẳng có th.am

Kh.ó thì ta liệu ta làm ta ăn.

4. Đ.ói thì đ.ầ.u gối phải bò.

Cái ch.â.n phải chạy cái giò phải đi.

5. Bàn t.a.y ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Dù cho sẽ có một vài chuyện không như ý, một vài th.ấ.t b.ạ.i nhưng đừng ngần ngại và quá s.ợ s.ệ.t. Hãy dũng cảm lên và tự lo cho mình, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi!

--------------------

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank