KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Khóa học miễn phí Hướng dẫn IELTS hoàn chỉnh- SÁU khóa học trong một - Đạt Band 7

 


Free Course The Complete IELTS Guide- SIX Courses in One - Get Band 7

Khóa học miễn phí Hướng dẫn IELTS hoàn chỉnh- SÁU khóa học trong một - Đạt Band 7

DOWNLOAD

What you'll learn:

  • Get Band 7+ in all 4 IELTS tests - IELTS Listening, Reading, Writing and Speaking
  • Suitable for IELTS General and IELTS Academic students
  • Learn great skills for IELTS Reading and Listening
  • Create perfect written answers for IELTS Academic or General Writing
  • Impress the IELTS Speaking examiner with your answers


Time video:
 53 hours (794 Lessons + Documents)

Teacher: Francis Carlisle: Last Minute English

Total weight: 23.68 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank