KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA CUỘC SỐNG


10 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA CUỘC SỐNG


1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới s.ả.n s.i.nh hy vọng.


2. Không phải vì có cơ hội nên mới tr.anh th.ủ, mà là nhờ biết tr.anh th.ủ nên mới chớp đúng cơ hội.


3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết.


4. Không phải vì trưởng thành nên mới g.á.nh v.á.c, mà là vì sẵn sàng g.á.nh v.á.c nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.


5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại.


6. Không phải vì đ.ộ.t ph.á nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đ.ộ.t ph.á.


7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công.


8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.


9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch.


10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể k.i.ếm được tiền.


Sưu tầm 

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank