KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT?


TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT?


1. Giúp ai đó quá sức mình, chuyện không thành khéo lại "làm ơn m.ắ.c o.á.n".


2. Lương thiện phải đi cùng lý trí. Hiền lành t.ử tế khéo rước h.o.ạ vào thân. 


3. Bạn càng nhún nhường, người ta lại càng l.ấn tới. Bạn càng tha thứ, người ta lại càng v.ô tâm. Bạn càng mềm l.ò.ng, người ta lại càng c.o.i thường. 


4. Trên đời này, chẳng ai có nghĩa vụ phải tốt với bạn. Bạn dành l.ò.ng tốt của mình cho những kẻ v.ô ơ.n thì đừng trách bản thân: Tại sao lại đổ nước vào cái giếng không đáy. 


5. Càng khoan dung cho những kẻ b.ất nh.ân, càng tạo đà cho những kẻ chuộc l.ợ.i. 


6. Khi ch.â.n thành bị đ.ánh đổi bởi gi.ả t.ạ.o, sẽ thấy đ.au l.ò.ng. Và khi l.òng tốt bị tráo đổi bởi l.ợi d.ụng, ắt sẽ th.ấ.t v.ọng. 


7. Tha thứ hết lần này đến lần khác chỉ khiến người ta thấy rằng sự t.ổ.n th.ương của bạn không có ý nghĩa.


8. Tốt b.ụ.ng quá mức chỉ khiến người ta mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. 


T.Ử TẾ không có nghĩa là KIÊN NHẪN không giới hạn!


Sưu tầm và biên soạn

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank