KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

TINH HOA MƯU TRÍ TRONG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

 


TINH HOA MƯU TRÍ TRONG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tác giả : Hoắc Vũ Giai

Định dạng : Sách nói

Lượt xem/nghe : 1192

Lượt tải AudioBook : 71

Thời lượng: 16:22:17

Tạo lúc : Mon, 10/07/2023 15:41


THỂ LOẠI

 Ngày nay trên thương trường cạnh tranh hết sức gay go chẳng khác gì anh hùng hào kiệt tranh giành cát cứ thời Tam Quốc. Vì vậy, vận dụng chính xác mưu trí trong Tam Quốc sẽ như hổ thêm vuốt. Sự trí túc đa mưu của Gia Cát Lượng sẽ là sự gợi mở cho các nhà doanh nghiệp, mà điển hình là các công ty Nhật Bản và Trung Quốc.

Thương chiến bề ngoài là cuộc đua tranh cái đẹp cái tốt của hàng hoá, thực chất là sự đọ sức về trí tuệ, từ khâu chế tạo sản phẩm đến kinh doanh và ngay cả chiếm lĩnh thị trường... chẳng có khâu nào là không cần đến sự kết tinh của trí tuệ các nhân tài. Có thể nói: thương chiến là cuộc chiến giữa trí tuệ các nhân tài.

Tam quốc diễn nghĩa nói về kinh tế tuy không nhiều, mà nói về mưu lược quân sự là chính, thế nhưng cuộc chiến trong thương mại vốn giống như trong quân sự, mà sự đắc thắng của nó sẽ là cái đầu tầu kéo theo sự phát triển của nền kinh tế. Người Nhật Bản vận dụng mưu trí Tam Quốc vào cuộc chiến thương mại, đã có tác dụng tương đối lớn trong sự nhảy vọt về kinh tế của Nhật Bản. Cho nên người Nhật Bản đã cho rằng mưu trí Tam quốc diễn nghĩa là vốn quý trong quản lý kinh doanh xí nghiệp.

Trên thế giới ngày nay, sự cạnh tranh về mọi mặt đều rất khốc liệt, mà tham gia vào bất kể cuộc cạnh tranh nào, nếu không có nhân tài và mưu trí thì sẽ bị gạt bỏ. Bởi vậy, học cách dùng người và mưu trí trong Tam Quốc, quyết không phải là không có tác dụng.

Cuốn sách này chủ yếu bàn về các nội dung: mượn xưa để nhìn nay, nói rõ mưu trí trong Tam Quốc vốn có tác dụng vay mượn bằng nhiều cách; nghệ thuật dùng người, đánh giá về đặc điểm và mặt hay mặt dở cũng như hiệu quả khác nhau về sự dùng người trong Tam Quốc; điển tích quý báu về mưu trí, bàn sâu về các loại mưu lược trong Tam Quốc; bí quyết giành thắng lợi, dùng mưu trí trong Tam Quốc để tổng kết ra những kinh nghiệm và rút ra bài học thành bại trong cuộc chiến thương mại...***

Thời đại Tam Quốc (giản thể: 三国; phồn thể: 三國; bính âm: Sānguó) là một thời kỳ phân liệt trong lịch sử Trung Quốc, tiếp nối sau triều đại Đông Hán và trước nhà Tây Tấn. Một cách chính xác theo khoa học thì thời đại này chính thức bắt đầu vào năm 220 khi nhà Ngụy được thành lập và kết thúc năm 280 khi Đông Ngô sụp đổ và nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa.[1] Tuy nhiên, nhiều nhà sử học Trung Quốc cũng như nhiều người dân khác cho rằng thời kỳ này bắt đầu từ năm 190, khi liên minh chống Đổng Trác được thành lập vào cuối thời nhà Đông Hán.

Trước đó, giai đoạn "không chính thức" của thời kỳ này là từ năm 190 đến năm 220, được đánh dấu bởi sự hỗn loạn chia cắt, cùng những cuộc giao tranh giữa các thế lực cát cứ tại rất nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Hoa, khởi đầu bằng cuộc khởi nghĩa của lực lượng Khăn Vàng, sau đó là cuộc tranh đấu giữa các lãnh chúa quân phiệt như Tào Tháo, anh em Viên Thiệu - Viên Thuật, Tôn Sách, Lưu Biểu, Trương Tú, Đổng Trác, Lã Bố, Lưu Chương, Mã Đằng, Hàn Toại, v.v. Phần giữa của giai đoạn này, từ năm 220 đến năm 263, được đánh dấu bằng sự giao tranh quân sự và ngoại giao của ba quốc gia thù nghịch còn lại là Ngụy (魏), Thục (蜀) và Ngô (吳). Để phân biệt các quốc gia này với các quốc gia cùng tên như trong các thời kỳ trước đó, người ta đã thêm vào: Ngụy là Tào Ngụy (曹魏), Thục là Thục Hán (蜀漢), và Ngô là Đông Ngô (東吳). Phần cuối cùng của thời kỳ này được đánh dấu bằng việc Ngụy tiêu diệt Thục (năm 263), nhà Tây Tấn thay thế Ngụy năm 266, và tiêu diệt Ngô (280).

Thời kỳ Tam quốc này cũng là một trong những thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Điều tra dân số cuối thời kỳ nhà Đông Hán cho con số là khoảng 56 triệu người, trong khi đó điều tra dân số trong thời kỳ đầu nhà Tây Tấn (sau khi thống nhất Trung Quốc) chỉ còn khoảng 26 triệu người.[2] Cho dù con số thống kê của nhà Tấn có thể có sai số lớn nhưng hoàn toàn đủ cơ sở để nói rằng phần lớn dân số đã chết vì các cuộc chiến tranh liên miên trong thời kỳ này.[3]

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 01
01:40:06 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 01
02:43:22 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 02
03:54:10 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 03
04:25:04 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 04
05:13:48 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 05
06:22:37 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 02 - Phần 06
07:45:21 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 01
09:26:36 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 02
10:16:19 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 03
11:01:31 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 04
11:50:05 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 05
12:46:31 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 06
13:34:29 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 03 - Phần 07
14:22:28 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 04 - Phần 01
15:29:56 
Tinh Hoa Mưu Trí - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chương 04 - Phần 02 - Phần Cuối
Hẹn giờ tắt nhạc:Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank