KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

99 TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

 


99 TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 99

Lượt xem/nghe : 362

Lượt đọc : 138

Lượt tải : 31

Lượt tải AudioBook : 32

Kích thước : 745 KB

Tạo lúc : Mon, 10/07/2023 16:03


THỂ LOẠI

  Cùng với tục ngữ, ca dao, dân ca, cổ tích, thần thoại..., truyện cười dân gian, cũng còn gọi là truyện tiếu lâm, là di sản quý giá mà cha ông đã để lại cho chúng ta, để gìn giữ và phát triển... Ngoài việc tích hợp văn hóa và phản ánh đời sống và trình độ văn minh của dân tộc ta qua các thời đại, truyện cười dân gian tham dự và góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Tập 99 Truyện cười dân gian Việt Nam này, vì lẽ đó, luôn là một kho tàng cần được đọc và chia sẻ.***

Mục lục sách nói:Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank