KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Khóa học miễn phí Laravel 9 - Xây dựng hệ thống quản lý kho hoàn chỉnh từ A-Z (Udemy - Engsub)

  


DOWNLOAD

Khóa học miễn phí Laravel 9 - Xây dựng hệ thống quản lý kho hoàn chỉnh từ A-Z (Udemy - Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Tạo dự án quản lý hàng tồn kho hoàn chỉnh với Laravel 9

 Hệ thống tải lên nhiều hình ảnh

 Thêm chủ đề chuyên nghiệp cho phần cuối

 Thêm Theme chuyên nghiệp cho Frontend

 Xây dựng trang web động hoàn chỉnh của công ty với Laravel 9

 Xác thực Laravel 9 với Breeze

 Quản lý thiết lập hóa đơn

 Quản lý mua hàng

 Quản lý báo cáo tồn kho

 Tín dụng khôn ngoan của khách hàng⁄Đã thanh toán

 v.v...


 Thời lượng video: 34,5 giờ (195 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: Kazi Ariyan


 Tổng trọng lượng: 37,95 GB

DOWNLOAD


DOWNLOAD


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank