KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Khóa Học Kinh Doanh Online – Minh Xin Chào

 


DOWNLOAD

Khóa Học Kinh Doanh Online – Minh Xin Chào

Bạn sẽ dược học:
  • Buổi 1: Tư duy kinh doanh đặc biệt
  • Buổi 2: Những Gì Cần Chuẩn Bị Để Bán Hàng Không Cần Nhiều Nỗ Lực
  • Buổi 3:  Triển Khai Và Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận Trên Mọi
  • Buổi Đặc Biệt:  Những Thầy Bà Dạy Quảng Cáo Đã Giấu Bạn Điều Gì? - Tại Sao Không Ra Đơn?

Số lượng video: 
34 video

Giảng viên: Minh Xin Chào

Dung lượng: 4 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank