ChatGPT đã được coi là bước đột phá trí tuệ nhân tạo tối thượng, nhưng nó có thể giúp bạn kiếm tiền không? Câu hỏi đó và những câu hỏi khác sẽ được giải quyết trong podcast công nghệ tuần này dành cho những người sợ công nghệ, Podcast thực sự hữu ích.

Bạn có thể đăng ký Podcast thực sự hữu ích trên Apple Podcasts , Spotify , Google Podcasts , Amazon Music và Audible , Player FM hoặc sao chép nguồn cấp dữ liệu RSS vào trình phát podcast của bạn.       

Hiện ghi chú

Tuần này, chúng tôi có những tin tức công nghệ sau:

Chúng tôi cũng có những lời khuyên và lời giải thích sau:

Christian Cawley, Gavin Phillips và Ben Stegner tổ chức podcast này. Bạn có thể liên hệ với họ trên Twitter: @thegadgetmonkey , @gavinspavin và @stegnersaurus , cùng với những đề xuất của bạn cho các chủ đề trong tương lai.