KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ĐỪNG VỘI KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!ĐỪNG VỘI KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!


1. Nay lên voi, mai xuống ngựa. Đời lắm biến số, đừng ki.êu ng.ạo t.ự m.ãn, có ngày, bạn sẽ phải trả gi.á.


2. Sách hay không đ.ánh gi.á qua trang bìa. Gi.àu ngh.è.o cần phải có thời gian. Gi.à.u đến mấy mà ngồi không hưởng l.ợi cũng có ngày ngh.èo kh.ổ mà thôi.


3. Ai trong đời cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, không một xu dính túi. Nghèo một chút để biết ai là bạn, ai là bè.


4. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.


5. Đừng t.ự m.ãn quá sớm. Bạn chỉ là những hạt cát trong sa mạc, những ngôi sao nhỏ bé trong bầu trời rộng lớn mà thôi.


6. Thế giới luôn thay đổi, con người cũng luôn đổi thay. Đừng có chút thành quả đã dương dương tự đắc, ngủ quên trên ch.iến thắng khi cả xã hội luôn tiến về phía trước.


7. Muốn cuộc đời tốt đẹp, hãy giảm bớt “cái tôi” cao ngạo và sự kh.i.nh thường.


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank