KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHỮNG NGƯỜI DÙNG B.Á.N CẦU N.Ã.O TRÁI VÀ PHẢI

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHỮNG NGƯỜI DÙNG B.Á.N CẦU N.Ã.O TRÁI VÀ PHẢI


Bộ n.ã.o của chúng ta được chia làm hai b.án cầu, mỗi bên thực hiện các chức năng khác nhau. Và việc sử dụng nhiều b.án cầu n.ão phải hay trái nhiều hơn sẽ quyết định những kỹ năng và sở thích của chúng ta.


1. B.án cầu n.ão trái có chức năng ngôn ngữ, chịu trách nhiệm xử lý những thông tin mà con người nghe được và đưa ra những câu trả lời phù hợp. Ngoài ra, b.án cầu n.ão trái giúp con người giải quyết các vấn đề liên quan tới logic và tính toán chính x.ác.


2. B.án cầu n.ão phải chủ yếu chịu trách nhiệm về khả năng không gian, nhận diện khuôn m.ặt và cảm thụ âm nhạc. Nó cũng có thể xử lý các thông tin liên quan tới toán học, nhưng chủ yếu là ước lượng sơ bộ và so sánh. Bên cạnh đó, n.ão phải giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh. Nó đóng một phần vai trò đặc biệt trong ngôn ngữ, giúp ta giải thích bối cảnh trò chuyện và âm điệu của người đối diện.


Nguồn: IMAVN

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank