KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Pearson Now I Know Trọn Bộ 1 , 2, 3, 4, 5, 6 Sách Giáo Trình Tiếng Anh Miễn Phí

  


Pearson Now I Know Trọn Bộ 1 , 2, 3, 4, 5, 6 Sách Giáo Trình Tiếng Anh Miễn Phí

 Giờ Em Đã Biết Trọn bộ

 Xây dựng dựa trên sự tò mò tự nhiên của người học trong một môi trường học tập thú vị xoay quanh những câu hỏi lớn.  Ngôn ngữ, kiến ​​thức và kỹ năng mới được học thông qua các nhiệm vụ thực tế thú vị và có ý nghĩa.

 Có hai phiên bản Sách Học sinh: có và không có Thực hành Trực tuyến.

 1.Giới thiệu về khóa học

 Mỗi thử thách mới đưa người học qua một quá trình tìm hiểu được dàn dựng cẩn thận, được hỗ trợ bởi nội dung thực tế đa dạng, bao gồm cả các video của BBC


 Bây giờ tôi biết!  tạo ra một môi trường học tập tập trung vào những câu hỏi lớn để kích thích sự tò mò tự nhiên của người học.  Việc học ngôn ngữ, kiến ​​thức và kỹ năng mới trở nên thú vị bằng cách tham gia vào các nhiệm vụ trong thế giới thực với kết quả có thể đo lường được.  Mỗi đơn vị mở đầu bằng một video clip xác thực của BBC.


 Mỗi cấp độ chứa khoảng 48 video clip và Câu hỏi lớn cung cấp ngữ cảnh có ý nghĩa cho các nhiệm vụ ngôn ngữ và hội thoại.  Các kỹ năng của thế kỷ 21 được đưa vào trong suốt khóa học để giúp học sinh phát triển các kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống.


 Hai văn bản đọc được bao gồm trong mỗi đơn vị: một hư cấu (trình bày các giá trị) và một thực tế (giúp học sinh tìm hiểu về thế giới).  Mỗi Giờ Tôi Đã Biết!  trang cung cấp các nhiệm vụ để củng cố thông tin thu thập được về Câu hỏi lớn và xem xét các mục tiêu ngôn ngữ.

 2. Tải xuống sách:

Now I Know level 1, 2, 3, 4, 5, 6

Now I Know Level 1
No#TitleLink
1Student’s book.pdfMirror 1
2Teacher’s book.pdfMirror 2
3Audio.rarMirror 3
Level 2
No#TitleLink
1Student’s-book.pdfMirror 1
2Teacher’s-book.pdfMirror 2
3Audio.rarMirror 3
Level 3
No#TitleLink
1Student’s book.pdfMirror 1
2Teacher’s book.pdfMirror 2
3Audio.rarMirror 3
Level 4
No#TitleLink
1Student’s book.pdfMirror 1
2Teacher’s book.pdfMirror 2
3Audio.rarMirror 3

 

Now-I-Know-Shape.pdfMirror 1


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank