KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Face2face 2nd Edition Full Set Of 6 Levels Free Download

  


Face2face 2nd Edition Full Set Of 6 Levels Free Download

Intermediate level

No#TitleDownload
1Intermediate Student’s Book 2nd EditionMirror 1
2Intermediate Workbook with Key 2nd EditionMirror 1
3Intermediate Teacher’s Book with DVD 2nd EditionMirror 1
4Presentation Plus 2nd EditionMirror 1
5VideosMirror 1
6Intermediate Class Audio CDs (3) 2nd EditionMirror 1

5Upper-Intermediate level

No#TitleDownload
1Upper-Intermediate level Student’s Book 2nd EditionMirror 1
2Upper-Intermediate level Workbook with Key 2nd EditionMirror 1
3DVD 2nd EditionMirror 1
4Presentation Plus 2nd EditionMirror 1
5VideosMirror 1
6Upper-Intermediate level Class Audio CDs (3) 2nd EditionMirror 1

6Advanced level

No#TitleDownload
1Advanced level Student’s Book 2nd EditionMirror 1
2Advanced level Workbook with Key 2nd EditionMirror 1
3Advanced level Teacher’s Book with DVD 2nd EditionMirror 1
4Presentation Plus 2nd EditionMirror 1
5VideosMirror 1
6Advanced level Class Audio CDs (3) 2nd EditionMirror 1

Face2face 2nd Edition Full set of 6 levelsĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank