KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

NÓI VỀ TƯ DUY LÀM CÔNG - LÀM CHỦ, TỶ PHÚ LÝ GIA THÀNH CÓ NHỮNG QUAN ĐIỂMNÓI VỀ TƯ DUY LÀM CÔNG - LÀM CHỦ, TỶ PHÚ LÝ GIA THÀNH CÓ NHỮNG QUAN ĐIỂM


- Bỏ ra mà muốn thu về ngay: Tư duy của Người đi làm thêm.


- Kỳ vọng nhận thù lao theo tháng: Tư duy của Người đi làm công.


- Kiên trì đến cuối năm hưởng thu nhập: Tư duy của Giám đốc Doanh nghiệp.


- Kiên trì chờ đợi từ 3 đến 5 năm: Tư duy của Nhà đầu tư.


- Dùng tầm nhìn cả đời nỗ lực để thành công: Tư duy của Chủ doanh nghiệp.


- Trên đời này nhiều người dùng tư duy của người làm thêm, làm công nhưng lại mong có kết quả của chủ doanh nghiệp là không hợp lý.


- Trên con đường thành công, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, tầm nhìn sẽ dẫn đến kết quả, kiên trì quyết định tất cả.


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank