KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Nghề nghiệp lý tưởng phải là phần giao nhau của 3 vòng tròn: cái mình thích, cái mình làm ra tiền, cái mình giỏi

 

Nghề nghiệp lý tưởng phải là phần giao nhau của 3 vòng tròn: cái mình thích, cái mình làm ra tiền, cái mình giỏi. Tức đầu tiên phải giỏi cái đó đã, cái đó phải giúp mình mưu sinh được, và mình thích làm, sẽ khiến mình gắn bó lâu dài, trở thành nghề nghiệp của cuộc đời.

- Nếu 1 việc mà thuộc về cái mình giỏi và cái làm ra tiền, thì chỉ là KẾ SINH NHAI. Nay làm cái này, mai đổi cái khác vì thấy chán. Dù mình làm giỏi đấy, làm ra tiền đấy, nhưng không thích, nên tâm tư mãi. Bất cứ khó khăn nào cũng khiến mình nản, bỏ cuộc.

- Nếu 1 việc mà thuộc về cái mình giỏi và cái mình thích, thì chỉ là ĐAM MÊ. Tuy nhiên, do nó thiếu thực tế, tức không làm ra tiền, nên khó trụ lâu được với đam mê.

- Nếu 1 việc mà thuộc về cái mình thích và cái đó cũng làm ra tiền, nhưng mình không giỏi, thì nó thuộc về ƯỚC MƠ. Vì không thể nào hiện thực được, do mình không có năng lực thực hiện, thiếu mất vòng tròn cái mình giỏi.

Bài viết về 3 vòng tròn giao nhau này, thường được học sinh cấp 2 các nước học trong môn Định hướng nghề nghiệp (Career Orientation hoặc Career Guidance tuỳ nước). Cỡ lớp 8 trở lên, năm nào các bạn cũng có những tiết học này, để phân tích bản thân mình, tránh chọn sai nghề. Cứ nhìn nhận bản thân mình liên tục từ lớp 8, đến lớp 12 hoặc 13 (tuỳ nước), các bạn thường có cái nhìn rất đúng đắn về mình, và trưởng thành rất sớm.

Một người, được xem là trưởng thành, là khi tự mình biết mình là ai


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank