KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

VẠN VẬT ĐỀU CÓ ĐIỂM DỪNG, CHỈ CÓ CÁI NGU LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN

 


VẠN VẬT ĐỀU CÓ ĐIỂM DỪNG, CHỈ CÓ CÁI NGU LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN

(10 cái n.g.u thường gặp ở đời)


1 – Cho mấy th.ằ.ng b.ài b.ạc mượn tiền

Muốn giúp nó làm lại cuộc đời nhưng cuối cùng phải kêu nó bằng ông nội rồi suốt ngày q.uỳ l.ạy nó mà cũng chẳng lấy được đồng nào.


2 – Bỏ tiền để thuê người quen làm

Nghĩ rằng sẽ tốt, gi.á cả phải chăng và dễ kêu khi h.ư h.ỏng đặc biệt là tạo việc làm cho họ. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. "Ngậm bồ hòn khen ngọt" mà mang ơn huệ suốt đời hoặc là sẽ trách nhau rồi m.ất đoàn kết.


3 – Hùn v.ốn làm ăn chung chạ

Nghĩ rằng anh em bạn bè thì lo gì. Nhưng thành công hay th.ất b.ại rồi cuối cùng cũng m.ất đoàn kết hoặc t.an r.ã.


4 – Làm thầy dạy thằng d.ại

Cứ nghĩ sẽ dạy nó khôn lên nhưng kết quả là nó mang h.ọa về hết cho mình và biến mình thành thằng d.ại.


5 – B.á.n đất lấy tiền gửi ngân hàng

Nghĩ cho chắc ăn và tiện l.ợi nhưng b.á.n 3000m2 gửi ngân hàng 3 năm rút ra 300m2 cũng không m.u.a nổi.


6 – Làm thuê cho người chủ không có đạo đức

Nghĩ rằng mình chỉ làm thuê lấy tiền nhưng cuối cùng mình biến mình thành th.ằ.ng t.hất đ.ức, vì ông chủ chỉ nói còn mình thì làm.


7 – Kết hôn mà không có tình yêu

Nghĩ rằng cưới về rồi yêu nhưng chưa kịp yêu thì đã ly hôn còn không thì sống bên nhau nhưng không biết mùi hạnh phúc.


8 – Gửi tiền người khác m.u.a đất mà không đứng tên

Vì l.òng tin tưởng và cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng mấy năm sau gi.á đất nhảy lên mấy chục lần kèm theo l.ò.ng th.am con người nổi dậy bắt đ.ầu s.inh tr.anh ch.ấp.


9 – Sống thiếu lập trường (đ.ẽo cày giữa đường ).

Nể người nên ai nói gì cũng theo. Nhưng kết quả mình chẳng làm được việc gì cho tốt hết.


10 – Sống h.à t.iện

Cứ nghĩ nhịn ăn để tích góp về gi.à. Nhưng chưa già đã c.h..ế.t hoặc gi.à rồi thì tiền cả núi cũng chẳng cần vì đã k.iệt s.ức.


Nguồn: Lại Văn Sâm 

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank