KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

"NGƯỜI THÀNH CÔNG” LÀ “NGƯỜI CÓ NHÓM M.Á.U 4L”: L.I.ỀU – LÌ – LANH – LẸ“NGƯỜI THÀNH CÔNG” LÀ “NGƯỜI CÓ NHÓM M.Á.U 4L”: L.I.ỀU – LÌ – LANH – LẸ


1. L.I.ỀU: Chỉ sự l.iều lĩnh, nhiều khi b.ất ch.ấp và đâu đó là dũng cảm

Bỏ học khởi nghiệp => LIỀU.

Công việc đang ổn định đi khởi nghiệp => LIỀU.

Biết tỷ lệ 99% khởi nghiệp sẽ th.ất b.ại mà vẫn khởi nghiệp => LIỀU.


2. LÌ: Chỉ sự lì lợm

Khi khởi nghiệp thường nghe những lời đ.ố k.ỵ từ xã hội, bàn lùi và t.iêu c.ực từ bạn bè, gia đình, người thân mà vẫn vững vàng => LÌ.


Khi khởi nghiệp, liên tục v.a chạ.m với những vấn đề không mong muốn: Nhân viên xin nghỉ, thu không đủ bù chi, kh.á.ch h.à.ng ch.ử.i, bị đòi n.ợ (nhất t.ội nhì n.ợ), m.âu th.uẫn giữa các người góp v.ốn,… => LÌ ít thì sẽ thành LÌ nhiều thôi.


3. LANH: Chỉ sự lanh l.ợi


Khi khởi nghiệp là bạn đã nhìn ra chỗ nào đó có thể k.iếm tiền, nhìn ra chỗ mà người khác chưa nhìn ra => LANH.


Khởi nghiệp thành công có nghĩa bạn đã làm tốt ít nhất một trong những khâu quan trọng như QUAN HỆ, NHÂN SỰ, B.Á.N H.À.NG, T.ÀI CH.ÍNH => LANH.


4. LẸ: Chỉ sự quyết đoán, tốc độ làm việc

Ai thiếu sự quyết đoán khó mà bắt t.ay vào khởi nghiệp, khó mà khởi nghiệp thành công => cần LẸ.


Khởi nghiệp thành công cần làm việc hiệu quả, cần tốc độ xử lý công việc, cần đi trước người khác, cần vượt qua đối thủ cạnh tranh => LẸ.


Sưu tầm và biên soạn theo Trí Thức Trẻ


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank