KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

 


SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

Tác giả : Tony Buzan

NXB : Tổng Hợp Tp. Hcm

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 109

Lượt xem/nghe : 137

Lượt đọc : 70

Lượt tải : 35

Lượt tải AudioBook : 10

Kích thước : 463 KB

Tạo lúc : Tue, 08/11/2022 16:03


THỂ LOẠI

  qrcode
  
TRA CỨU THẦN SỐ HỌCXem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mục lục sách nói:

SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

Tác giả : Tony Buzan

NXB : Tổng Hợp Tp. Hcm

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 109

Lượt xem/nghe : 137

Lượt đọc : 70

Lượt tải : 35

Lượt tải AudioBook : 10

Kích thước : 463 KB

Tạo lúc : Tue, 08/11/2022 16:03


THỂ LOẠI

  qrcode
  

Mục lục sách nói:

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank