KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: "XƯƠNG SỐNG" CỦA MỌI DOANH NGHIỆP


QUY TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: "XƯƠNG SỐNG" CỦA MỌI DOANH NGHIỆP

Quy trình quản lý nhân sự được coi là "XƯƠNG SỐNG" của mọi doanh nghiệp. Thực chất đây là một quy trình phức tạp và cần có sự hỗ trợ của công nghệ để VẬN HÀNH - ĐO LƯỜNG một cách nhất quán. Đó là lý do hơn 7000 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã quyết định lựa chọn Base để SỐ HÓA quy trình này:


1. Hoạch định nguồn nhân lực

Mô hình hóa cấu trúc tổ chức theo nhóm và phòng ban. Hệ thống hóa công việc, phân tích khối lượng công việc. Lưu trữ thông tin nhân sự

🔹Tinh gọn sơ đồ tổ chức & sơ đồ phòng ban

🔹Kiểm soát quỹ lương & biến động nhân sự (Tỷ lệ nghỉ việc, thăng cấp, luân chuyển)


2. Tự động hóa quy trình tuyển dụng

Thiết lập”Kịch bản tuyển dụng” chi tiết từng bước theo quy chuẩn có sẵn. Đồng bộ dữ liệu ứng viên với các Website hàng đầu Việt Nam. Lưu trữ nguồn ứng viên tận dụng cho vị trí sau

🔹Tự động hóa quy trình tuyển dụng tiết kiệm 85% thời gian

🔹 Đo lường hiệu quả tuyển dụng chính xác


3. Đào tạo & Giới thiệu nhân viên mới

Xây dựng lộ trình đào tạo & thiết kế bài test đánh giá. Sau khi trúng tuyển, kết nối với Website truyền thông nội bộ của công ty. Đăng tin giới thiệu nhân sự mới

🔹Số hóa quy trình Onboard

🔹Mang lại trải nghiệm Onboard chuyên nghiệp


4. Quản lý hiệu suất

Thiết lập sơ đồ mục tiêu (KPI, OKR) của cả công ty. Chia nhỏ xuống từng bộ phận, cá nhân. Kết nối với kế hoạch hành động (Chi tiết đến từng đầu việc kèm deadline và người phụ trách). Cập nhật tiến độ KPI Realtime

🔹Kết nối quản lý và nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp

🔹Tăng sự tập trung, trách nhiệm và tính liên kết


5. Quản lý nghỉ phép

Khởi tạo đề xuất theo biểu mẫu thiết lập sẵn (Xin nghỉ, tăng lương, thai sản, duyệt chi, thai sản…). Thiết lập quy trình phê duyệt (Duyệt đồng thời hoặc duyệt cá nhân). Thống kê số ngày phép

🔹Theo dõi và thống kê số ngày phép tự động

🔹Minh bạch trong việc phê duyệt & tính lương


6. Quản lý lương & khen thưởng

Tự động tính toán lương thưởng dựa trên KPI - Lịch làm việc - Ngày phép - Chấm công của nhân viên dựa trên hàm Excel thiết lập sẵn. Tạo đề xuất khen thưởng & thông báo tới toàn bộ công ty

🔹Tự động hóa quy trình tính lương

🔹 Đề cao và ghi nhận mọi sự đóng góp của nhân viên


7.  Chính sách & phúc lợi

Thiết lập văn bản chính sách & phổ biến tới toàn thể nhân viên. Chi tiết đến: Thời gian ban hành, hiệu lực, người xét duyệt, độ khẩn cấp. Lưu trữ toàn bộ chính sách liên quan đến nhân viên (Hợp đồng, bảo hiểm, thai sản…) cũng như thưởng hiệu suất hàng năm. Giúp có cái nhìn bao quát về nhân sự qua nhiều giai đoạn. 

🔹Thiết kế hệ thống chính sách minh bạch và hiệu quả

🔹Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp


8. Xây dựng lộ trình thăng tiến

Lưu trữ toàn bộ kết quả & thành tích của nhân viên từ khi bắt đầu phỏng vấn đến khi thăng tiến. Từ đó xây dựng lộ trình thăng tiến ngay trên hệ thống theo mốc thời gian & kết quả then chốt. Đảm bảo sự rõ ràng tăng mức độ gắn kết của nhân viên với tổ chức

🔹Thiết kế lộ trình sự nghiệp khoa học và chuyên nghiệp

🔹Gắn kết mục tiêu cá nhân với mục tiêu tổ chức


9. Quản lý sự vụ & vi phạm

Tạo báo cáo và mô tả về một sự vụ vi phạm đang xảy ra trong công ty. Lưu trữ và thống kê đầy đủ trên hệ thống để theo dõi 

🔹Đảm bảo tính minh bạch

🔹Nắm rõ & cảnh bảo những sai phạm phổ biến sắp xảy ra

Sau quá trình áp dụng, rất nhiều doanh nghiệp đã phản hồi rằng: Base giúp họ vận hành trơn tru hơn. Loại bỏ những thủ tục & giấy tờ rườm rà. Tất cả được quản lý & đo lường dựa trên dữ liệu chính xác

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank