KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

NHỮNG CÂU NÓI LƯU DANH MUÔN ĐỜI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM


NHỮNG CÂU NÓI LƯU DANH MUÔN ĐỜI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 🇻🇳


1. Trưng Trắc: 

"Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này".


 2. Bà Triệu:

"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông. Chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người".


 3. Lý Thường Kiệt: 

"Ngồi yên đợi giặc không bằng hãy đem quân ra phá thế mạnh của giặc".


 4. Trần Thủ Độ: 

"Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác".


 5. Trần Quốc Tuấn:

"Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước muôn đời vậy".


6. Trần Quốc Tuấn:

"Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã".


7. Trần Bình Trọng:

"Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc".


8. Trần Quốc Toản:

"Phá cường địch, báo hoàng ân".


9. Trần Nhân Tông:

"Xã tắc hai phen chồn ngựa đá. Non sông nghìn thuở vững âu vàng".


10. Hồ Nguyên Trừng:

"Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo".


11. Đặng Dung:

"Quốc thù vị báo đầu tiên bạch. Kỉ độ Long Tuyền đới nguyệt ma".


12. Lê Lai:

"Ta là chúa Lam Sơn đây".


13. Nguyễn Trãi:

"Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân".


14. Nguyễn Trãi:

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo".


15. Nguyễn Bỉnh Khiêm:

"Hoành Sơn nhất đái. Vạn đại dung thân".


16. Bùi Thị Xuân:

"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù".


17. Quang Trung:

"Nơi nào Ta mang quân tới, nơi đó quân thù bị đánh tan tành".


18. Quang Trung:

"Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh Hùng chi hữu chủ".


19. Nguyễn Trung Trực:

"Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây".


20. Duy Tân:

"Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ thì lấy máu mà rửa".


21. Hồ Chí Minh:

"Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".


22. Hồ Chí Minh:

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do".


23. Võ Nguyên Giáp:

"Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam. Quyết chiến và Toàn thắng!"


24. Nguyễn Viết Xuân:

"Nhằm thẳng quân thù! Bắn".

(St)

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank