KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

MUỐN BIẾT MỘT NGƯỜI TỐT XẤU RA SAO, ÁP DỤNG NGAY 9 CÁCH NÀY


MUỐN BIẾT MỘT NGƯỜI TỐT XẤU RA SAO, ÁP DỤNG NGAY 9 CÁCH NÀY


1. Để hiểu về một con người, hãy nhìn vào bạn bè của người đó.


2. Để nhìn thấu l.ò.ng tốt của một người, hãy nhìn vào thái độ của người đó đối với người ngh.è.o và người y.ế.u thế trong xã hội.


3. Để hiểu tâm trí của một người, hãy xem cách họ đối xử với những người không thích họ.


4. Để hiểu được khả năng của một người, hãy xem họ đã tìm ra và giải quyết được bao nhiêu khó khăn; họ đã làm được bao nhiêu việc thiết thực và hữu ích.


5. Để nhìn thấu phẩm chất của một người, hãy nhìn vào thái độ của họ sau khi được bạn giúp đỡ.


6. Hãy nhìn vào cách tiếp cận của người đó đối với sự gi.à.u có, xem người đó có h.am mê cuộc sống gi.à.u sang không. Những người không quá quan tâm đến chuyện được m.ấ.t thường là người không th.am l.am.


7. Hãy nhìn người đó khi họ gặp ho.ạ.n n.ạn, xem họ có bình tĩnh không. Người có ý chí sẽ không s.ợ hãi.


8. Quan sát người đó khi bạn vờ phớt lờ họ. Những người có tinh thần trách nhiệm sẽ không l.ư.ời b.iếng, có ý thức tự giác làm việc không cần người khác quản hay nhắc nhở.


9. Quan sát người đó sau khi uống rư.ợ.u, xem họ có b.uông th.ả bản thân không. Người có tự chủ sẽ không làm điều thiếu kiểm soát.


Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank