KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

BỤT LÀ HÌNH HÀI - BỤT LÀ TÂM THỨC

 


BỤT LÀ HÌNH HÀI - BỤT LÀ TÂM THỨC

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Định dạng : Sách PDF

Số trang : 155

Lượt xem/nghe : 349

Lượt đọc : 157

Lượt tải : 76

Kích thước : 1.05 MB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 16:27


THỂ LOẠI

  


Mục lục

Lời tựa..5

Hàng muôn hàng vạn...6

Chương 01: Đi thong dong và thảnh thơi.11

Đi như Bụt..11

Chương 02: Tâm vận hành như thế nào?..15

Bốn thức tương tác như thế nào?.20

Tâm hành...24

Chương 03: Tìm tâm...27

Biểu biệt...29

Sóng và nước...29

Cái tâm hệ lụy của chúng ta...32

Ba tự tánh...34

Dùng tâm quán tâm.37

Ngồi để mà ngồi.41

Chương 04: Dòng sông tâm thức...42

Tự tướng và cộng tướng...46

Năm tâm sở biến hành...47

Xúc.47

Tác ý..48

Thọ.51

Tưởng..51

Tư...52

Năm tâm sở biệt cảnh.53

Dục.53

Thắng giải.54

Định..55

Niệm.56

Tuệ.56

Chương 05: Tri giác và thực tại...58

Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết.60

Ba cảnh giới của tri giác.60

Mẹ của đức Bụt...63

Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo.65

Bốn phép quán tầm tư...67

Phép quán thứ nhất: Tầm tư danh...68

Phép quán thứ hai: Tầm tư nghĩa..69

Phép quán thứ ba: Tầm tư tự tính giả lập...70

Phép quán thứ tư: Tầm tư sai biệt giả lập...73

Bất nhị đưa đến bất bạo động...74

Hai đóa hoa tím..76

Chương 06: Cơ hội tự do..79

Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý..79

Không sinh không diệt..84

Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường.87

Ý thức và tự do ý chí...90

Khôi phục chủ quyền..93

Cộng nghiệp và biệt nghiệp...95

Chương 07: Tập khí hạnh phúc..99

Phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc.102

Ba định.102

Lục độ...106

Tìm bạn lành.113

Bốn yếu tố thương yêu..115

Chương 08: Đi bằng chân của Bụt..118

Năng lượng chánh niệm.121

Tuệ giác vô thường, vô ngã..122

Đi trong Tịnh Độ.124

Thức của con người...125

Bảy bước mầu nhiệm...125

Chân của Bụt..128

Địa xúc...130

Một thân và nhiều thân..132

Mang tăng thân theo mình...134

Chương 09: Những bài tập nuôi dưỡng thân Bụt và tâm Bụt.136

Thiền hành..136

Thiền lạy...139

Năm cái lạy.140

Lạy thứ nhất..140

Lạy thứ hai.141

Lạy thứ ba..142

Lạy thứ tư..142

Lạy thứ năm..143

Ba cái lạy..144

Lạy thứ nhất..144

Lạy thứ hai.145

Lạy thứ ba..146

Buông thư...147

Bài tập buông thư..148

Bát thức quy củ tụng.151

Bài tụng về năm thức đầu...151

Bài tụng về thức thứ sáu...151

Bài tụng về thức thứ bảy..151

Bài tụng về thức thứ tám..152

Năm mươi mốt tâm hành..153Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank