KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

8000 ĐỒNG MỘT LON COCA, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?8000 ĐỒNG MỘT LON COCA, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?


Cấu trúc gi.á, cấu trúc chi phí hiểu đơn giản là tỷ lệ phân bổ % những khoản liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.


VD: Có thể chia các loại chi phí trên 1 sản phẩm như sau:

1. Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, các chất phụ gia, chi phí nhiên liệu...

2. Chi phí quản lý nhân sự

Bao gồm tiền lương cho nhân công, cho nhân sự quản lý, tiền thưởng, các khoản b.ảo h.iểm, phụ cấp...

3. Chi phí vận chuyển, thu hồi

4. Chi phí ph.ân phối, trưng bày

5. Chi phí qu.ả.ng c.á.o, marketing

6. Chi phí khác...


Với 1 số ngành nghề đặc th.ù sẽ có thêm một số chi phí nhỏ khác. Việc phân bổ cấu trúc gi.á, chi phí hợp lý sẽ giúp bạn cân đối được doanh thu và chi phí, nếu có mở rộng quy mô vẫn có thể thu lời.


Vì vậy, khi m.u.a 1 sản phẩm, không chỉ đơn giản là bạn m.u.a gi.á trị mang lại của sản phẩm đó, mà còn rất nhiều các chi phí đi kèm khác nữa.


Nguồn: VSMCamp 2016

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank