KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?


Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?

Đất trả lời: Chúng tôi làm nền m.ó.n.g cho nhau.


Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?

Nước trả lời: Chúng tôi hoà lẫn vào nhau.


Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau.


Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?

Mây trả lời: Chúng tôi t.an b.iến vào nhau.


Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: Chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau.


Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?

Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau.


Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời, không ai nói gì cả.


Vì người còn đang bận gi.ậ.n h.ờn và ch.à đ.ạp lên nhau.

Vì người còn ch.ô.n ch.ặ.t nụ cười và không cùng chia sẻ.

Vì người còn ngh.i k.ị và m.ư.u chước lẫn nhau.


Vì người còn nặng nỗi thương đ.au.

Vì người còn quên cách yêu nhau.

Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... t.àn l.ụi.


Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank