CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Friday, October 18, 2019

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

Bài tập lớn website tin tức đầy đủ chức năng tin video,văn bản. Có 2 đối tượng người dùng là author và admin. admin cho phép quản lý các bài viết của author ... Đầy đủ file word,slide


Bộ source đầy đủ code,file word, slide trọn gói trong môn thực tập. Có 2 đối tượng quản lý là admin và người đăng bài, chi tiết trong báo cáo file word. Xử lý tiện lợi bằng ajax. Sử dụng các thư viện phổ biến bootstrap,jquery,ckeditor... Tích hợp chức năng phân trang, quản lý tệp tin..

HÌNH ẢNH DEMO 

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN
Thêm chú thích

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

CHIA SẺ SOURCE CODE WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ LARAVEL - BÀI TẬP LỚN

 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Tạo csdl tên laravel rồi chọn import file sql. Chọn file laravel.sql trong thư mục database rồi upload
Tk admin pass hayhayhay
Cần giải đáp thắc mắc pm mình nhé
  
📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

2 comments: