Chia Sẻ Khóa Học Phát Triển Ứng Dụng Android Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu MySQL & PHP [Google Drive Online] - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Friday, October 18, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Phát Triển Ứng Dụng Android Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu MySQL & PHP [Google Drive Online]

Chia Sẻ Khóa Học Phát Triển Ứng Dụng Android Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu MySQL & PHP [Google Drive Online]


Trong khóa học hoàn chỉnh này, bạn sẽ học phát triển các ứng dụng Android với cơ sở dữ liệu bằng Mysql và PHP.

Bạn sẽ học được gì:

 • + Sử dụng bảng dữ liệu trực tuyến để lưu trữ dữ liệu ứng dụng Android.
 • + Phát triển các ứng dụng Android sử dụng Cơ sở dữ liệu MySql.
 • + Sử dụng JSON để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • + Tìm hiểu cách thiết lập cơ sở dữ liệu trực tuyến cho ứng dụng Android.

Đây là tất cả mọi thứ bạn sẽ học trong khóa học hoàn chỉnh này: 

 • + Cách thiết lập cơ sở dữ liệu trực tuyến cho ứng dụng Android của bạn.
 • + Cách kết nối ứng dụng Android của bạn với cơ sở dữ liệu trực tuyến.
 • + Cách lưu dữ liệu từ ứng dụng Android vào cơ sở dữ liệu trực tuyến.
 • + Cách lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trực tuyến vào ứng dụng của bạn.
 • + Cách sử dụng JSON để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào ứng dụng của bạn.
 • + Cách thực hiện phân tích cú pháp JSON.
 • + Làm thế nào để viết các kịch bản PHP để thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu.
 • thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu.
LINK XEM ONLINE GOOGLE DRIVE 
📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment