KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Tuyển tập Bộ 12 File Excel Kế Toán Đẳng Cấp nhất - Quản Trị Excel

Tuyển tập Bộ 12 File Excel Kế Toán Đẳng Cấp nhất - Quản Trị Excel
📤 Link Download trọn bộ
Link Tải free
1 File Excel theo thông tư 133
2 File Excel theo thông tư 200
3 File Excel mẫu giải trình quyết toán thuế mới nhất
4 File Excel quản lý thu chi
5 File Excel theo dõi công nợ đơn giản
6 File Excel nhật ký chung kiêm sổ cái và BCTC theo TT200
7 File Excel sổ sách báo cáo tài chính rất hay
8 File Excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200.
9 File Excel quản lí kho vật tư hàng hóa
10 File Excel quản lý vật tư hàng hóa - Có Video
11 File Excel tiền lương, công nợ, hàng tồn kho, tổng hợp
12 File Excel kế toán đủ các phần hành rất hay
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank