KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

CHIA SẺ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JAVA FULL CODE - TRẦN DUY THANH

CHIA SẺ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JAVA FULL CODE - TRẦN DUY THANH

Download Khóa Học

Tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java - Tiếp cận được 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle cũng như cách thức lập trình với 4 loại CSDL này - Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java - Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu và đặc biệt dễ dàng tiến tới lập trình trên Android - Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất
- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....) - Các khái niệm liên quan tới lập trình hướng đối tượng - Các kiến thức về lập trình xử lý giao diện người dùng từ cơ bản tới nâng cao - Các kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Cách cấu hình và kết nối dữ liệu - Cách thức truy vấn và tương tác dữ liệu - Kỹ thuật JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu.

Lợi ích từ khóa học

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu
 • Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng
 • Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android
GIÁO TRÌNH

Phần 1: Lập trình Java cơ bản

 • Giới thiêu về khóa học

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình java và các cơ sở dữ liệu phổ biến

 • Cài đặt môi trường

 • Tổng quan về Java, kiểu dữ liệu,Biến

 • Các cấu trúc điều kiện, các cấu trúc lặp.

 • Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng)

 • Làm với Collection (tập hợp)

 • Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

 • Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp

 • Xây dựng các lớp kế thừa trong java

 • Đa tiến trình (Multi Thread)

 • Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception)

 • Làm việc với hệ thống file: Tạo File, Đọc/ghi File

 • Project thực tế - Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng

Phần 2: Lập trình xử lý giao diện cơ bản trong java
 • Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel

 • Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng

 • JLabel, JTextField, JButton - Các kỹ thuật gán sự kiện

 • Cách tạo Border, Border Title - JTextArea, JScrollPane - JCheckBox, JradioButton, ButtonGroup
 • JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)

 • Project thực tế - Quản lý sinh viên

 • Lập trình xử lý giao diện nâng cao trong java
 • Split Panes, Jtable

 • JTree

 • JMenuBar - ContextMenu - JToolbar

 • JTabbedPane

 • Các loại Dialog thường dùng JoptionPane, JFileChooser...

 • Project thực tế - Quản lý khách hàng

Phần 3: Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
 • Giới thiệu về Microsoft Access

 • Cách kết nối Microsoft Access bằng "ucanaccess"

 • Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access

 • Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access

 • Project thực tế - Quản lý công văn

Phần 4:Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
 • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 • Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC

 • Sử dụng "Statement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "Statement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "Statement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "Statement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "PreparedStatement" để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "PreparedStatement" để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "PreparedStatement" để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng "PreparedStatement" để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server

 • Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Server

 • Project thực tế - Quản lý sản phẩm

Phần 5: Lập trình Cơ sở dữ liệu với MySQL
 • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL

 • Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC

 • Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql

 • Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql

 • Project thực tế - Quản lý sách

Phần 6: Lập trình Cơ sở dữ liệu với Oracle
 • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

 • Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7

 • Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle

 • Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle

 • Project thực tế - Quản lý sinh viên

Phần 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA
 • Giới thiệu JPA(Java Persistence API)

 • Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate - JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)

 • Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse
 • Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse

 • Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse

Phần 8: Tổng kết khóa học

 • Kết xuất dự án ra file jar


📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank