KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chia Sẻ free Khóa Học Võ Tự Vệ - Tay Không Chiến Đấu

Chia Sẻ free Khóa Học Võ Tự Vệ - Tay Không Chiến Đấu


Trong khóa học, học viên sẽ được học:
1. Các phương thức bảo hiểm thân thể (khởi động).
2. Các phương pháp xử dụng vũ khí tự nhiên của con người trong tự vệ, chiến đấu, kỹ thuật, phương pháp rèn luyện thân thể.
3. Các yếu điểm, huyệt vị cần biết trên thân thể con người.
4. “Nhị thập bát thức tinh yếu Võ Lâm”.
- 28 thức tự vệ căn bản Võ Lâm –bao gồm:
- Lục công, lục thủ, (6 thức tấn công, 6 thức phòng thủ).
- Bát cầm, bát đả (8 thức đánh, 8 thức đỡ).
- Ứng dụng 28 thức tự vệ căn bản trong thực tiễn.
5. Các phương pháp ứng dụng trong tự vệ, chiến đấu:
- Tâm lý chiến đấu, phương pháp đánh cận chiến (đánh gần).
- Các tư thế chiến đấu:
- Cận chiến nội (thế đánh bên trong)
- Cận chiến ngoại (thế đánh bên ngoài).
6. Võ Lâm kỹ kích thực chiến:
- Tay không Tự vệ - Chiến đấu.
- Tay không chống các loại vũ khí: dao găm, đoản côn, gậy.
- Võ Lâm Nhị Thập Bát Thức Tinh Yếu Quyền.
7. Phương pháp hồi tỉnh (Thư giãn).
Các học phần trên là căn bản không thiếu đối với những người học võ, đây là sự đúc kết tinh hoa, kinh nghiệm trong hơn 40 năm học tập rèn luyện và hơn 30 năm giảng dạy, mang tính khoa học, hiệu quả trong thực tế.
Trong khóa học, học viên còn được phổ biến kiến thức về quyền tự vệ, giới hạn của tự vệ với pháp luật.
• Với giáo trình khoa học, thực tiễn. Phương pháp giảng dạy khoa học, trực tiếp, chi tiết, bảo đảm bạn thu được kết quả cao sau quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện. Đủ khả năng tự vệ cá nhân trong các tình huống thường gặp trong cuộc sống, đòn thế mang tính khoa học, có hiệu quả cao trong chiến đấu, tự vệ. Là một hành trang không thể thiếu của mỗi người trên bước đường đời.
LINK TẢI KHÓA HỌC:
Pass giải nén: http://nhasachtinhoc.blogspot.com
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank