KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

[After Effect] Share bộ hiệu ứng Mantra trị giá 41$

[After Effect] Share bộ hiệu ứng Mantra trị giá 41$

Bao gồm:
- “Barcodes” 10 Different Elements 
- “Chip” 80 Different Elements
- “Circles” 180 Different Elements
- “Cubes” 10 Different Elements
- “Dots” 40 Different Elements
- “Folders” 30 Different Elements
- “Frames” 10 Different Elements
- “Gestures” 44 Different Elements
- “Glitch Elements” 10 Different Elements
- “Grid” 10 Different Elements
- “Hexagons” 30 Different Elements
- “Infobox” 20 Different Elements
- “Info Elements” 100 Different Elements
- “Lines” 50 Different Elements
- “Loading Lines” 10 Different Elements
- “Markers” 20 Different Elements
- “Pulsating Elements” 10 Different Elements
- “Targets” 20 Different Elements
- “Triangles” 30 Different Elements
- “Volume Controls” 10 Different Elements
- “Warning Sign” 80 Different Elements
- “Waveform” 50 Different Elements
- “World Map” 40 Different Elements
- “Glitch Transitions” 40 Different Elements
- “Light Leaks” 30 Different Elements
- “Overlays” 10 Different Elements
-------------
Thông số kĩ thuật:
Hoạt động tốt trên: Adobe After Effects CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2017, CC2018.
Frame rate : 29.97fps.
Không cần plugin.
Dễ dàng tùy chỉnh.
-------------
Link Drive: 
Download link Google drive
-------------
Video demo
📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank