KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

Free Course Self Driving and ROS 2 - Learn by Doing! Odometry & Control

 


DOWNLOAD

Free Course Self Driving and ROS 2 - Learn by Doing! Odometry & Control

Create a ROS2 based Self-Driving robot and learn about Robot Localization and Sensor Fusion using Kalman Filters

What you'll learn:
 • Create a Real Self-Driving Robot
 • Mastering ROS2, the last version of the Robot Operating System
 • Implement Sensor Fusion algorithms
 • Simulate a Self-Driving robot in Gazebo
 • Programming Arduino for Robotics Applications
 • Use the ros2_control library
 • Develop a Controller
 • Odometry and Localization
 • Kalman Filters and Extended Kalman Filter
 • Probability Theory
 • Differential Kinematics
 • Create a Digital Twin of a Self-Driving Robot
 • Master the TF2 library

Description:

Would you like to build a real Self-Driving Robot using ROS2, the second and last version of Robot Operating System by building a real robot?

Time Course: 
26 hours (163 Lectures + Documents)

Instructor: Antonio Brandi

Total Weight: 12.3 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank