KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Free Course Computer Vision Masterclass

 


DOWNLOAD

Free Course Computer Vision Masterclass

What you'll learn:
 • Understand the basic intuition about Cascade and HOG classifiers to detect faces
 • Implement face detection using OpenCV and Dlib library
 • Learn how to detect other objects using OpenCV, such as cars, clocks, eyes, and full body of people
 • Compare the results of three face detectors: Haarcascade, HOG (Histogram of Oriented Gradients) and CNN (Convolutional Neural Networks)
 • Detect faces using images and the webcam
 • Understand the basic intuition about LBPH algorithm to recognize faces
 • Implement face recognition using OpenCV and Dlib library
 • Recognize faces using images and the webcam
 • Understand the basic intuition about KCF and CSRT algorithms to perform object tracking
 • Learn how to track objects in videos using OpenCV library
 • v.v...
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank