KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Free Course Agile Scrum for Beginners + Scrum Master Certification Prep

 


DOWNLOAD

Free Course Agile Scrum for Beginners + Scrum Master Certification Prep

[UNOFFICIAL] Learn Scrum, understand the Agile principles + prepare for your Agile/Scrum Master certification in 2024

What you'll learn:
  • Updated for 2024 exams!
  • Prep for a Scrum Master certification [UNOFFICIAL].
  • Prep for an Agile certification [UNOFFICIAL].
  • Test your Scrum understanding with prep questions
  • Ask questions in the Q&A section
  • Get exam tips that can really make a difference
  • How to deal with hard exam questions
  • Understand the Agile mindset
  • Learn about burn-down charts, technical debt, velocity
  • Have a good understanding of the Scrum framework

Description:

This UNOFFICIAL course will introduce you to Agile and Scrum and help you prepare for your Scrum Master or Agile certification based on the Scrum Guide

Time Course: 
14.5 hours (136 Lectures + Documents)

Instructor: Valentin Despa

Total Weight: 8.96 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank