KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa


Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

 Danh Mục: Truyện - Tiểu Thuyết

 Thể Loại: Lịch Sử Trung Hoa

 Tác Giả: La Quán Trung

 Giọng Đọc: Ngọc Minh

 • Lời Mở Đầu
 • Hồi Thứ 1
 • Hồi Thứ 2
 • Hồi Thứ 3
 • Hồi Thứ 4
 • Hồi Thứ 5
 • Hồi Thứ 6
 • Hồi Thứ 7
 • Hồi Thứ 8
 • Hồi Thứ 9
 • Hồi Thứ 10
 • Hồi Thứ 11
 • Hồi Thứ 12
 • Hồi Thứ 13
 • Hồi Thứ 14
 • Hồi Thứ 15
 • Hồi Thứ 16
 • Hồi Thứ 17
 • Hồi Thứ 18
 • Hồi Thứ 19
 • Hồi Thứ 20
 • Hồi Thứ 21
 • Hồi Thứ 22
 • Hồi Thứ 23
 • Hồi Thứ 24
 • Hồi Thứ 25
 • Hồi Thứ 26
 • Hồi Thứ 27
 • Hồi Thứ 28
 • Hồi Thứ 29
 • Hồi Thứ 30
 • Hồi Thứ 31
 • Hồi Thứ 32
 • Hồi Thứ 33
 • Hồi Thứ 34
 • Hồi Thứ 35
 • Hồi Thứ 36
 • Hồi Thứ 37
 • Hồi Thứ 38
 • Hồi Thứ 39
 • Hồi Thứ 40
 • Hồi Thứ 41
 • Hồi Thứ 42
 • Hồi Thứ 43
 • Hồi Thứ 44
 • Hồi Thứ 45
 • Hồi Thứ 46
 • Hồi Thứ 47
 • Hồi Thứ 48
 • Hồi Thứ 49
 • Hồi Thứ 50
 • Hồi Thứ 51
 • Hồi Thứ 52
 • Hồi Thứ 53
 • Hồi Thứ 54
 • Hồi Thứ 55
 • Hồi Thứ 56
 • Hồi Thứ 57
 • Hồi Thứ 58
 • Hồi Thứ 59
 • Hồi Thứ 60
 • Hồi Thứ 61
 • Hồi Thứ 62
 • Hồi Thứ 63
 • Hồi Thứ 64
 • Hồi Thứ 65
 • Hồi Thứ 66
 • Hồi Thứ 67
 • Hồi Thứ 68
 • Hồi Thứ 69
 • Hồi Thứ 70
 • Hồi Thứ 71
 • Hồi Thứ 72
 • Hồi Thứ 73
 • Hồi Thứ 74
 • Hồi Thứ 75
 • Hồi Thứ 76
 • Hồi Thứ 77
 • Hồi Thứ 78
 • Hồi Thứ 79
 • Hồi Thứ 80
 • Hồi Thứ 81
 • Hồi Thứ 82
 • Hồi Thứ 83
 • Hồi Thứ 84
 • Hồi Thứ 85
 • Hồi Thứ 86
 • Hồi Thứ 87
 • Hồi Thứ 88
 • Hồi Thứ 89
 • Hồi Thứ 90
 • Hồi Thứ 91
 • Hồi Thứ 92
 • Hồi Thứ 93
 • Hồi Thứ 94
 • Hồi Thứ 95
 • Hồi Thứ 96
 • Hồi Thứ 97
 • Hồi Thứ 98
 • Hồi Thứ 99
 • Hồi Thứ 100
 • Hồi Thứ 101
 • Hồi Thứ 102
 • Hồi Thứ 103
 • Hồi Thứ 104
 • Hồi Thứ 105
 • Hồi Thứ 106
 • Hồi Thứ 107
 • Hồi Thứ 108
 • Hồi Thứ 109
 • Hồi Thứ 110
 • Hồi Thứ 111
 • Hồi Thứ 112
 • Hồi Thứ 113
 • Hồi Thứ 114
 • Hồi Thứ 115
 • Hồi Thứ 116
 • Hồi Thứ 117
 • Hồi Thứ 118
 • Hồi Thứ 119
 • Hồi Thứ Cuối

Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là một trong những kiệt tác của văn học thế giới. Ngay từ khi được dịch sang chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ XX, tiểu thuyết này đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt; từ đó đến nay có vô vàn ấn bản Tam Quốc ra đời, mỗi ấn bản lại mang một màu sắc khác nhau.Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank