KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2024

Share Free Khóa Học Trở thành bậc thầy đệm hát guitar trong 7 ngày

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa Học Trở thành bậc thầy đệm hát guitar trong 7 ngày

  • Rút ngắn tối đa thời gian tập luyện.
  • Hiểu được nguyên lý 80/20, học ít biết nhiều.
  • Biết cách sử dụng Guitar vào mọi hoàn cảnh, thời điểm.
  • Có được những kỹ năng xử lý bài hát riêng, không trùng lặp.
  • Học được cách làm việc chủ động trong mọi hoàn cảnh, xuất phát từ việc tập đàn.
  • Học những kỹ năng thực tế, mang tính ứng dụng cao, có thể chơi đàn ngay lập tức.
  • Có thể tự chơi hơn 500 bài hát khác nhau.
  • Là nền tảng để tự phát triển khả năng chơi guitar sau này.
Time Course: 3 hours (27 Lectures)

Instructor: Đỗ Đức Hiếu

Total Weight: 5.11 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank