KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

Free Crash Course: Build a Full-Stack Web App in a Weekend!

 


DOWNLOAD

Free Crash Course: Build a Full-Stack Web App in a Weekend!

  • You WILL build a fun web application in just a few days! No experience needed
  • You will NOT want to pause the course once you start ;)
  • You WILL learn the very fundamentals of modern web development (fast!)
  • You will NOT master web technologies (that takes years...)
  • You WILL get the experience of building a complete web app
  • You will NOT be able to build complex applications on your own, but small ones
  • You WILL discover if web development is a good career path for you
Time Course: 12 hours (71 Lectures + Documents)

Instructor: Jonas Schmedtmann

Total Weight: 8.35 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank