KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

Free Course Learn to build an e-commerce app with .Net Core and Angular 2024

  


DOWNLOAD

Free Course Learn to build an e-commerce app with .Net Core and Angular 2024

 • Net Core
 • Angular
 • C# Generics
 • Repository and Unit of Work Pattern
 • Specification Pattern
 • Caching
 • Angular Lazy loading
 • Angular Routing
 • Angular Reactive Forms
 • Angular Creating a MultiStep form wizard
 • Accepting payments using Stripe
 • Angular Re-usable form components
 • Angular validation and async validation
Time Course: 34.5 hours (317 Lectures + Documents)

Instructor: Neil Cummings

Total Weight: 17 GB



Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank