KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

Free Course Complete Angular Course 2024 - Master Angular in only 6 days

 


DOWNLOAD

Free Course Complete Angular Course 2024 - Master Angular in only 6 days

What you'll learn:
  • Learn Angular in-depth in a short amount of time
  • Build comprehensive web apps like an e-commerce store
  • Use Angular components, services and modules to create a maintainable code base
  • Use NgRx to build reactive web applications using state management
  • Write Unit Tests using Karma and Jasmine to test your Angular applications
  • Learn how to communicate with web servers for posting, getting, or deleting data
  • Setup a real-world mock evironment
  • Use the latest features like Angular signals and effects
Time Course: 9.5 hours (147 Lectures + Documents)

Instructor: Denis Panjuta

Total Weight: 3.73 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank