KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Free Course Blockchain A-Z: Build a Blockchain, a Crypto + ChatGPT Prize 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Blockchain A-Z: Build a Blockchain, a Crypto + ChatGPT Prize 2024

What you'll learn:
  • Why this is important
  • Understand the theory behind Blockchain
  • Create a Blockchain
  • Understand the theory behind Cryptocurrency's
  • Understand the theory behind Cryptocurrency Transactions
  • Create their own currency
  • Understand the theory behind Smart Contracts
  • Create their own Smart Contracts
Time Course: 20.5 hours (132 Lectures + Documents)

Instructor: Tim Buchalka's Learn Programming Academy

Total Weight: 8.58 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank