KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Share Free Khóa học Xử lý Dữ liệu cho Data Warehouse (Phần Cơ Bản)


DOWNLOAD

Share Free Khóa học Xử lý Dữ liệu cho Data Warehouse (Phần Cơ Bản)

What you'll learn:
  • Hiểu cách làm data modeling cho hệ thống Data Warehouse (hoặc đơn giản là xử lý bảng để dùng làm báo cáo).
  • Vận dụng để xây dựng một data warehouse hoàn chỉnh từ data thô.
  • Kỹ năng SQL để xử lý dữ liệu trong data warehouse.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề trong data.
Time Course: 11 hours (213 Lectures + Documents)

Instructor: Vịt Làm Data

Total Weight: 8.42 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank