KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Share Free Khóa học Lập trình Android hiện đại với Kotlin và Jetpack Compose

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa học Lập trình Android hiện đại với Kotlin và Jetpack Compose

What you'll learn:

  • Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình Kotlin
  • Có khả năng thiết kế giao diện kiểu mới với Jetpack Compose
  • Có khả năng kết hợp với mô hình MVVM, dependency injection với Hilt
  • Base project để triển khai những ứng dụng từ nhỏ đến lớn
Time Course: 7.5 hours (47 Lectures + Documents)

Instructor: Tien Bui Duc

Total Weight: 3.65 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank