KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

SHARE FREE KHÓA HỌC Docker từ cơ bản đến nâng cao 2024

 


DOWNLOAD

SHARE FREE KHÓA HỌC Docker từ cơ bản đến nâng cao 2024

What you'll learn:

  • Hiểu rõ các khái niệm của Docker (container, image, volume, network,...)
  • Nắm được cách Docker hoạt động
  • Xử lý được 90 - 95% các task liên quan đến Docker
  • Có nền tảng vững chắc để học tiếp Kubernetes


Time video:
 6 hours (58 Lessons + Documents)

Teacher: Khalid Dinh

Total weight: 4.2 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/digital-marketing-tu-nen-nang-en-chien-luoc/Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank