KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Share Free Khóa Học Bí Quyết Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba - 9 Cách Thu Phục Nhân Tâm 2024

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa Học Bí Quyết Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba - 9 Cách Thu Phục Nhân Tâm 2024

What you'll learn:

  • Tầm nhìn thực tế và thuyết phục
  • Sử dụng tài năng để gây ảnh hưởng
  • Sử dụng phẩm chất để gây ảnh hưởng
  • Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi
  • Đáp ứng nhu cầu của nhân viên
  • v.v...


Time video: 17 bài học

Teacher: La Kiến Mỹ

Total weight: 979 MB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank