KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Python 3: Fundamentals (Udemy - Engsub)

DOWNLOAD

Python 3: Fundamentals (Udemy - Engsub)

 What you'll learn:

  • Learn Python fundamentals
  • Basic to advanced data types
  • Functional and Object Oriented programming
  • Closures and decorators
  • Datetime and timezone handling
  • Reading and writing text, CSV and JSON files
  • Making REST API requests
  • Fundamentals of NumPy
  • Fundamentals of Pandas
  • Fundamentals of Matplotlib

Link gốc: https://www.udemy.com/course/python3-fundamentals/

Time Course: 48 hours (286 Lectures + Documents)

Instructor: Dr. Fred Baptiste

Total Weight: 8.66 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank