KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Nhìn vào cái mình đang có và thấy đầy đủ, thay vì nhìn vào những cái đã mất rồi tiếc nuối, hối hận, tiêu cực


Trận Xích Bích, quân Tào thua tan tác. Tào Tháo cùng binh sĩ chạy trốn, trên đường chạy bị truy kích liên tục. Càng chạy thì các binh sĩ càng chán nản, dần kéo nhau tự chạy trốn. 


Các tướng quân thấy vậy, bèn ngăn binh sĩ lại. Nói không được, họ rút đao định c.h.é.m những kẻ bỏ chạy. Tào Tháo thấy vậy bèn ngăn lại, ông nói: 


- Quân sĩ không còn can đảm, có nhiều cũng vô dụng. Chim sợ cành cong, tự tìm đường đi. Bọn chúng đến lúc đi thì phải đi. 


Các tướng quân buông kiếm, nhưng lòng thì chán nản, ngồi thụp xuống đất. Trình Dục - mưu sĩ của Tào Tháo, báo cáo: 

- Thừa tướng, còn lại 27 binh sĩ. 


Tào Tháo dẫn 25 vạn binh mã đánh trận Xích Bích, nay chạy theo mình về chỉ còn 27 người. Người ta nói trèo càng cao thì ngã càng đau, Tào Tháo đang ở đỉnh cao, thắng liền mấy trận, lấy ít địch nhiều, bá chủ phương Bắc. Nay ông dẫn đại binh 25 vạn, đông gấp mấy lần quân địch, vậy mà thua tan tác, giờ chỉ còn 27 người bên cạnh. Những tưởng tinh thần ông sẽ suy sụp, nhưng không, ông lại nói: 


- Trời xanh hậu đãi, còn để lại cho ta 27 người. Nhớ năm xưa ta hành thích Đổng Trác không thành, thúc ngựa chạy khỏi kinh thành, trốn chạy khắp nơi, vô cùng thảm hại. Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, ta nắm giữ vương kỳ một phương, chiêu mộ trăm vạn mãnh tướng. Đến hôm nay, ta vẫn còn có 27 tướng sĩ hết mực trung thành đi theo. Ta còn buồn lo điều gì nữa? 


Tào Tháo không suy sụp mà than thở: 25 vạn binh mã nay chỉ còn 27 người. 

Ông lạc quan nói: Ngày xưa chỉ có mình ta, nay ta còn hẳn 27 tráng sĩ trung thành. 

Các tướng sĩ nghe vậy, gật gù đồng ý, trong lòng cũng trở nên kiên định hơn. 


Đánh trận ngày xưa như lập nghiệp ngày nay. Đánh trận lúc thắng lúc thua, lập nghiệp lúc lên lúc xuống. Có những lúc ăn lên làm ra, có những lúc phải cắm nhà, bán xe, chạy vạy khắp nơi để duy trì sự nghiệp. Những lúc tình hình đi xuống như thế, đứng trước khó khăn kinh tế, trước sự nhân sự hoang mang, bạn rất cần học sự lạc quan, lòng biết ơn của Tào Tháo. Tào Tháo là người cực kỳ giỏi trong: 


- Nhìn vào cái mình đang có và thấy đầy đủ, thay vì nhìn vào những cái đã mất rồi tiếc nuối, hối hận, tiêu cực. 


- Động viên tướng sĩ, anh em, truyền lửa cho họ, để họ thấy dù khó khăn nhưng mình vẫn quá đầy đủ, vẫn có thể dựng nghiệp lớn. 


- Ghi nhận các phẩm tính tốt đẹp của anh em kể cả khi họ thất bại: trung thành, dũng mãnh, tài năng, ….


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank