KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

Khác biệt cảnh giới giữa người Thông Minh và bậc Trí Tuệ


Khác biệt cảnh giới giữa người Thông Minh và bậc Trí Tuệ

Thông Minh là năng lực của con người, còn Trí Tuệ là cảnh giới của tâm hồn.

  • Người thông minh tâm nặng chuyện được mất; người Trí Tuệ có thể xem nhẹ, xả bỏ.
  • Người thông minh không dễ để mình bị thiệt; người có Trí Tuệ là người có thể chịu thiệt.
  • Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người Trí Tu biết bản thân không làm được điều gì.
  • Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để "ra tay", còn người Trí Tuệ biết khi nào nên buông tay. Bởi thế cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được là Trí Tuệ.
  • Người thông minh muốn thay đổi người để người khác làm theo ý mình, còn người Trí Tuệ thường thuận theo tự nhiên.
  • Thông minh có được nhiều tri thức hơn, còn Trí Tuệ khiến người ta có văn hóa. Người tri thức càng nhiều thì càng thông minh, còn văn hóa càng nhiều thì càng Trí Tuệ.
  • Thông minh dựa vào tai và mắt, "tai thính mắt tinh", còn Trí Tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức "tuệ do tâm sinh".
  • Thông minh có thể đem đến tiền tài và quyền lực; Trí Tuệ có thể đem đến niềm vui.
  • Người thông minh dễ thành công; người Trí Tuệ sớm viên mãn.
  • Thông minh là bản tính trời sinh, còn Trí Tuệ do tu dưỡng mà thành.

Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có Trí Tuệ.

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank