KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Free Course Tailwind CSS - Zero to Hero tailwind css - tailwind v3 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Tailwind CSS - Zero to Hero tailwind css - tailwind v3 2024

What you'll learn:

  • Increase your value as a front end web developer
  • Build a landing page with Tailwind CSS
  • Create custom Tailwind CSS plugins
  • Extend the default Tailwind CSS theme
  • Create custom animations with Tailwind CSS


Time video: 
3.5 hours (29 Lesson + Documents)

Teacher: Tom Phillips

Total weight: 2.1 GB


Original link: https://www.udemy.com/course/tailwind-css-zero-to-hero/
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank