KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Free Course Master Laravel with PHP for Beginer

 


DOWNLOAD

Free Course Master Laravel with PHP for Beginer

What you'll learn:

 • Phát triển được các ứng dụng web PHP cơ bản
 • Sử dụng được session và cookie
 • Triển khai được các cơ chế authentication, authorization
 • Quản lý được thư viện sử dụng Gradle
 • Tạo được ứng dụng Laravel
 • Sử dụng được Blade Template Engine
 • Triển khai được cơ chế validation
 • Sử dụng được Eloquent ORM
 • Triển khai được kiểm thử cho ứng dụng Laravel
 • Triển khai được i18n cho ứng dụng Laravel
 • Phát triển được RESTful API


Time video:
 6 hours (185 Lectures + Documents)

Teacher: Thúy Nguyễn

Total weight: 3.28 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank