KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

Free Course Master the Coding Interview: Data Structures + Algorithms 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Master the Coding Interview: Data Structures + Algorithms 2024

What you'll learn:

  • Ace coding interviews given by some of the top tech companies
  • Become more confident and prepared for your next coding interview
  • Learn, implement, and use different Data Structures
  • Learn, implement and use different Algorithms
  • Get more interviews
  • Professionally handle offers and negotiate raises
  • Become a better developer by mastering computer science fundamentals


Time video:
 19.5 hours (264 Lessons + Documents)

Teacher: Andrei Neagoie

Total weight: 10.41 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank