KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Free Course Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3 - Telusko (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3 - Telusko (Udemy - Engsub)

What you'll learn:
  • Core Java
  • Spring Boot
  • Spring Core - IoC
  • Spring MVC
  • Spring AOP
  • Spring Data JPA
  • Spring REST
  • Spring Security
  • Docker
  • Microservices

Link gốc: https://www.udemy.com/course/spring-5-with-spring-boot-2/

Time Course: 42 hours (368 Lectures + Documents)

Instructor: Navin Reddy

Total Weight: 40.57 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank